Dorset Chilli Festival, Blandford

3 Aug 13 07:30 to 08:30